top of page

Trager Approach en Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine. Hierbij is vooral het nigrostriate circuit betrokken en bevindt zich in het middengedeelte van de hersenen. Het loopt van de Substantia nigra naar de primaire motorische cortex in de frontale hersengebieden, en maakt beweging van het lichaam mogelijk. Dopamine speelt hierin een belangrijke rol als signaalstof. Het tekort aan dopamine wordt veroorzaakt door degeneratie van neuronen in de substantia nigra. Hierdoor ontstaan de motorische stoornissen die zo kenmerkend zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson.

(Dopamine is niet alleen betrokken bij beweging van het lichaam, maar ook bij het voelen van emoties, en in het bijzonder gedrag dat bepaald wordt door beloning en straf. Het gaat hier om het limbische systeem, een verzamelnaam voor alle hersengebieden die betrokken zijn bij de totstandkoming van emotioneel en motivatie gestuurd handelen. Bij Parkinsonpatiënten kan ook dit systeem aangetast worden en leiden tot mentale stoornissen zoals spanning, angst en depressie.)

Door de Trager Approach verhoogt de flexibiliteit van bewegen en verlaagt spierspanning, angst en depressie.

 

Uit een kleinschalig onderzoek bleek Trager bij Parkinson daadwerkelijk de spiertonus te verlagen. De Trager methode - ook wel omschreven als een 'heropvoeding in beweging' - is gebaseerd op het idee dat chronische spanning in spieren, ook bijvoorbeeld bij MS, veranderd kan worden door schudden, en door een nieuw bewustzijn van bewegen. Trager gebruikt onder meer rollende en trillende bewegingen. Soms lijkt dit op het opschudden van een kussen en worden de ledematen op een veerkrachtige wijze geschud, en met de zwaartekracht weer ontspannen. Zo ontstaan ritmische bewegingen die aanvoelen alsof de arm of het been heel licht worden. De studie bij Parkinson patiënten demonstreerde dat dit idee daadwerkelijk meetbare effecten heeft. 1)

1) Bron:

Duval C, Lafontaine D, Hébert J, Leroux A, Panisset M, Boucher JP. | The effect of Trager therapy on the level of evoked stretch responses in patients with Parkinson's disease and rigidity. | J Manipulative Physiol Ther. | 2002 Sep;25(7):455-64.

bottom of page