top of page

DISCLAIMER:

Hoewel deze website met de meeste zorg is samengesteld is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor het gebruik. De Praktijk Rebalancing en Trager Ed Bodewes kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor financiële- , materiële- of immateriële schade die ontstaat door het gebruik van (de informatie op) deze site.

Vermenigvuldigen van de inhoud van deze site, anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan, in welke vorm dan ook.

bottom of page