top of page

Tarieven en praktische zaken

 

Informeer naar kortingsmogelijkheden op cursussen en workshops zoals op vertoon geldige stadjerspas, RUGkaart of studentenkaart (vaak ook bij activiteit vermeld). 

De hierna genoemde bijdragen zijn onder voorbehoud en voor particulieren. Voor bedrijven, instellingen en beroepsmatig geïnteresseerden geldt een afgesproken opslag. De praktijk is niet BTW plichtig.

Prijzen individuele sessies
 
(onder voorbehoud)
invalshoek kan per sessie worden bepaald
Sessies 60 minuten €65  +):

 • Ontspanningsmassage vanuit Rebalancing®

 • Trager® Approach

 • Focussen

 • Re-set techniek (vanaf 2e behandeling)

 

Sessies 90 minuten €90 / 120 minuten €105 +):

 •  Ontspanningsmassage vanuit Rebalancing®

 •  Rebalancing®

 •  Trager® Approach

 •  Focussen

 •  Re-set techniek (1e behandeling)

+) Voor bedrijven en beroepsmatig geïnteresseerden zijn de genoemde bedragen excl. 21% opslag.

 

Sessies: annuleren en praktisch

 • Annulering van een sessie-afspraak minimaal 24 uur van tevoren (bij een tussenliggend weekend plus 2x een etmaal) is kosteloos. Daarna wordt het volledige sessiebedrag in rekening gebracht.

 • Sessiekosten worden vooraf per bank of cash tijdens de sessie betaald.

 • Je hecht vanzelfsprekend waarde aan persoonlijke hygiëne

 • Afspraaktijden zijn inclusief omkleedtijd

 • Drink na een sessie massage of lichaamswerk veel water om afvalstoffen af te voeren (thee, koffie of frisdrank tellen niet mee)

 • Plan bij voorkeur niet direct na een sessie een (intensieve) afspraak elders; het is vaak fijn het even rustig aan te kunnen doen voor het integreren van je ervaringen die je had in de sessie

Prijzen workshops & weekcursussen in Duitsland & Frankrijk

Massage Meets Movement retraite Sauerland:

 • 4 dagen incl. programma, verblijf en alle maaltijden: €495. Wordt momenteel niet aangeboden.

Zomercursussen, Vogezen, Frankrijk:

 • Cursusweek Ontspanningsmassage met technieken uit Rebalancing en Vervolgcursus week Ontspanningsmassage met technieken uit Rebalancing

Aansprakelijkheid en klachtbehandeling

De Praktijk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele persoonlijke of materiële schade tijdens een sessie of groepsbijeenkomst.

Mocht u als cliënt een klacht willen indienen, neem dan svp zo snel mogelijk contact met mij op. We kijken dan of we er samen uitkomen. Mocht dat niet lukken:

U kunt dan contact opnemen met NIBIG via https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/​. 

De praktijk heeft bij NIBIG een Wkkgz licentie (nr. 527803) met een procedure klachtbehandeling.

Prijzen cursussen en workshops
​(onder voorbehoud)
informeer naar korting bij vroege betaling
Ontspannings-massagecursussen vanuit Rebalancing +)
(prijzen onder voorbehoud vanwege energietoeslag):
 • In Groningen 8 dagdelen: Basiscursus €325 +) / €285 *) ; 

 • 8 dagdelen: Vervolg 1 €340 +)/ €295 *)

 • 10 dagdelen: Vervolg 2 €350 +)/ €300 *)

 • Weekcursus Groningen (6 dagdelen) €275 / €225 *)

 • Massagecursus voor 2: €170 voor 3 uur; €270 voor 5 uur voor jullie samen
 • voor massagecursussen elders (bv. weekcursus Vogezen) gelden andere prijzen

*) met korting op vertoon van geldige stadjerspas, RUG-pas, studentenkaart

+) Voor bedrijven en beroepsmatig geïnteresseerden zijn de genoemde bedragen excl. een afgesproken opslag.

 

Tenzij anders vermeld: dagworkshops in de praktijk in Groningen €90; workshops halve dag €50; stellenworkshop in een groep €160 per stel.

Voor workshops buiten de praktijk en gelegenheids-workshops gelden andere prijzen (informeer hier)

Cursussen/workshops annuleren/praktisch/voorwaarden

 • Je bent (tenzij tevoren anders afgesproken of bij stellenworkshops) bereid om met alle aanwezige deelnemers uit te wisselen.

 • Je komt vanzelfsprekend fris / hygiënisch naar een cursus of workshop.

 • Kom svp op tijd, vanaf een kwartier tevoren staat koffie/thee klaar

 • De lesdagen zijn in principe zonder lunch (wel koffie en thee en eventueel soep). Voor eventuele lunches op lesdagen wordt een apart bedrag in rekening gebracht (wordt tevoren meegedeeld)

 • Annulering van deelname aan een cursus, workshop of  oefendagdelen in de praktijk in Groningen: Bij afzegging tot 14 dagen (workshops elders, b.v. in Zwolle 21 dagen en Sauerland 30 dagen) voor aanvang ben je alleen €30 administratiekosten verschuldigd. Daarna ben je het hele bedrag verschuldigd, tenzij je iemand aandraagt die je plaats inneemt; dan betaal je alleen de administratiekosten.

 • Mocht je om wat voor reden dan ook voortijdig met een cursus of workshop stoppen, dan heb je geen recht op terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld. Indien mogelijk kun je gemiste lessen op een ander tijdstip inhalen

 • Voor activiteiten buiten de eigen praktijk en activiteiten van een weekend of langer aaneengesloten gelden aparte annulerings-regelingen; dit geldt ook voor activiteiten van gastdocenten en in samenwerking met andere docenten / trainers. Vraag in zo'n geval naar de geldende regels.

 • Wij behouden ons het recht voor een activiteit af te lasten bij te geringe deelname; het al betaalde geld wordt dan uiteraard teruggestort.

 • Bij overinschrijving geldt de volgorde van betaling.

 • Cursussen en workshops worden vóóraf betaald (valutadatum)

 • Ter bescherming van ieders veiligheid wordt bij onbehoorlijk gedrag of het zich niet houden aan minimale hygiëne, een deelnemer terstond van verdere deelname aan een cursus of workshop uitgesloten. Er is dan geen recht op teruggave van de  deelnemersbijdrage.

 • Een massage- of bewegingscursus of -workshop: Eet vooraf géén zware maaltijd. Drink na afloop veel water om afvalstoffen af te voeren (thee, koffie of frisdrank tellen hierbij niet mee).

 • Plan bij voorkeur niet direct na een cursusbijeenkomst / workshop een intensieve afspraak elders; het is vaak fijn het even rustig aan te kunnen doen voor het integreren van je ervaringen. 

Banknummer

NL84 INGB 0005 7270 37
t.n.v. E.C. Bodewes te Groningen

bottom of page