top of page

Eugene Gendlin (Amerikaans filosoof en psycholoog, grondlegger van Focusing): "Het lichaam wil voortdurend de oorspronkelijke manier van leven terugvinden"

Gendlin over alleen focussen en tot actie komen

Focussen is meer dan in contact zijn met je gevoelens en verschilt van lichaamswerk. Focussen bevindt zich  op het snijvlak van lichaam en geest. Het behelst een aantal stappen om een felt sense te ervaren van hoe het met je gesteld is in een bepaalde leefsituatie.  Het lichaamsgevoel is vaak eerst onduidelijk en vaag, maar als je er met je aandacht bij bent, dan ontvouwt het zich in woorden of beelden en ervaar je een verschuiving in je lichaam.
In het focus-proces ervaar je een fysieke verandering in de manier waarop de kwestie je lichaam bewoont. Je leert contact te maken met een plaats die dieper reikt dan gevoelens en gedachten. De kwestie ziet er dan vaak heel anders uit en nieuwe oplossingen ontluiken.

In mijn sessies combineer ik regelmatig Focussen met lichaamswerk.

Isaac Shapiro:

"When you invite every feeling that wants to come, and you invite it to stay as long as it wants to stay, then you can live in peace for the rest of your life"

Focussen

Als je:

 

 • duidelijker wilt ervaren wat je voelt en wat je wilt...

 • beter wilt leren omgaan met kwaliteiten van jezelf...

 • heldere en ter zake doende beslissingen wilt nemen...

 • zoekt naar een andere manier van omgaan met een ziekte of lastige kwaal...

 • je wilt bevrijden van een blokkade (ik wil graag..., maar ik doe het niet)...

 • wilt loskomen van een verslaving (ik wil ophouden met…, maar ik doe het niet)...

 • minder negatief of hard over jezelf wilt oordelen...

 • meer zin in je leven wilt ervaren...

 

dan is Focussen een vriendelijke weg naar verandering

 

Wat is Focussen?

 

Elke gebeurtenis in ons (dagelijks) leven laat sporen na in ons lijf. Soms zijn die duidelijk, soms vaag en nog onbestemd. Je merkt vaak wel dat er een lijfelijk signaal is, ‘iets’ dat betekenis heeft, ook al weet je nog niet wat. Focussen is een proces van uitnodigend en aandachtig naderen van dat ‘iets’ en er vervolgens - bewust en zonder oordeel - verbinding mee krijgen. Je tast af hoe dat ‘iets’, een vraag of kwestie, in zijn geheel daar van binnen aanvoelt. Door daar vriendelijk en met respect bij stil te staan en er naar te luisteren, krijgt het de kans zich verder te ontvouwen. Zo kan duidelijk worden wat dat ‘iets’ je te vertellen heeft. Je komt erdoor tot verrassende ontdekkingen en tot dieper inzicht in jezelf. Het bevordert jouw welzijn en dat van anderen.Dat wat je lijf je van binnen aanreikt, is altijd zeer persoonlijk en echt. Door respectvolle, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat, kom je verder dan enkel met het denken mogelijk is. Jouw eigen-wijze-lijf wijst je de weg.

"Na 6 sessies voel ik me weer een stuk energieker en is er meer balans en eenheid gekomen tussen mijn lichaam & geest en inspanning & ontspanning. Daarnaast heb ik voor het eerst van mijn leven ervaren hoe ik veilig kan zijn bij mijzelf. Dat is de meest waardevolle ervaring van dit traject." – Suzanne, focusing cliënt, office manager

Focusing will enable you to find and change where your life is stuck, cramped, hemmed in, slowed down. And it will enable you to change – to live from a deeper place than just your thoughts and feelings.

Eugene Gendlin

Focussen: luisteren naar je innerlijk weten

 

Focussen: contact maken met je beleving

 

Focussen: veranderen door innerlijke aandacht

FOCUSSEN is
je aandacht brengen bij
het zich vormen van
het specifieke maar onduidelijke lichamelijk gevoel
van wat een situatie jou doet.
Vanuit die ‘plaats’ kan,
binnen jouw focusaandacht
en met behulp van bepaalde vragen,
een lichamelijk gevoelde veranderingsstap komen.

 

Frans Depestele

"Focussen is het proces van aandacht geven aan iets dat je voelt in je lijf en dat gaat over iets in je leven. Focussen brengt:

 • rust én levenslust

 • autonomie én verbinding

 • vrijheid én verantwoordelijkheid

 • gefundeerd gevoel: dit ben ik!"

Focustrainer Aaffien de Vries

bottom of page