top of page

“Ik ben terug!"

“Primitive cultures which subject their infants to physical punishment and/or punish premarital sex are 100% violent …

whereas cultures which lavish physical affection on their infants and/or tolerate premarital sex are 100% peaceful."

~ James Prescott

Re-Set-techniek (Buddha belly): het weer terugbrengen van de natuurlijke harmonie in je hele lichaam, vooral in je buik. Na het ter wereld brengen van je kind, na een operatie of na lichamelijk of geestelijk trauma, stress of burn-out

(see English text in the right column or below)

 

Als stress zich opbouwt in je buik, dan verlies je de innerlijke vrede en sterke gronding van je buik. Daardoor kun je je moe, gestrest, overwerkt en niet thuis in jezelf voelen.

 

Tijdens zwangerschap en bevalling ondergaat het lichaam van de moeder v oreel veranderingen. Het herstellen van deze veranderingen kan simpel en natuurlijk zijn, maar vaak is er nog stress en spanning achtergebleven in de buik, met name na een moeilijke bevalling.

 

Ook mensen die geopereerd zijn of andere intensieve medische behandelingen hebben ondergaan, een traumatische ervaring, overmatige stress of een burn-out hebben (gehad),  ervaren vaak dat hun lichaam niet in harmonie is, dat de natuurlijke energie verstoord is.

 

De Re-Set-techniek is een eenvoudige en directe manier om de energiepatronen in de kern van het lichaam - de onderbuik of Hara - zijn natuurlijke weg weer te laten vinden. Het bevrijdt spanning en stress in het tempo dat het lichaam kan behappen. Gewoonlijk is er na een tot drie behandelingen een nieuwe glimlach terug op het gezicht, een heerlijk gevoel van "ik ben weer terug".

 

Zowel Hara als geest hervinden hun organisatie. Vanuit (het gevoel van) vrede in de buik ontstaat er stilte in de geest.

 

Een behandeling duurt ongeveer een uur en kan met andere technieken worden gecombineerd.

 

Deze techniek is ontwikkeld door Nishant Matthews

When stress builds up in your belly, you lose the inner peace and strong grounding of your belly. You can easily feel tired, stressed, mentally overworked, and not at home in yourself.

 

In pregnancy and birthing, a mother’s body goes through a lot of changes. Recovering from these changes can happen simply and naturally, but often there is a residue of stress and tension left in the belly, especially after difficult deliveries.

 

Similarly, people who have had surgeries or other intensive medical treatments, trauma, extreme stress or burn-out, will also experience a body that isn’t quite in harmony with itself, a body whose natural energetics have been disturbed.

 

The Re-Set Technique is a simple, direct way of bringing the energy patterns in the core area of the body —the lower belly, or Hara — back into their natural flow. It gently releases tension and stress at the speed that the body is ready to handle.

Usually within one to three treatments there is a new smile back on your face, a wonderful feeling of “I am back again.”

 

As the Hara recovers its organization, so does the brain. The peacefulness of the belly becomes the stable quietness of the Mind.

 

The technique takes about an hour to apply. It can be combined with other modalities as appropriate.

bottom of page